CARESCAPE Monitor B850

CARESCAPE Monitor B850

Monitori Carescape B850 është një monitor ju ndihmon ta menaxhoni pacientin tuaj duke ofruar të dhëna të vazhdueshme. Ka një dizajn intuitiv dhe fleksibël që e bën atë lehtë të mësueshëm, të përdorshëm, dhe lehtë për të përditësueshëm kur kemi të bëjmë me një kohë më të gjatë. Kjo do të thotë më pak trajnim, më pak kosto të mirëmbajtjes dhe produktivitet më të lartë në spital.

Softueri i përdorur në monitorin Carespace B850 është i përshtatshëm për pacientët e rritur, pediatrik dhe neonatal. Mund të përdoret si i vetëm apo i integruar në ndonjë paisje.

Disa nga benefitet e Carespace B850:
• Combines the best of Marquette* Electronics and Datex-Ohmeda* legacies into one platform
• Wide set of clinical measurements are available with advanced parameter modules, both in-house developed parameters and proven technology integrations
• Innovative algorithms aid in accurate diagnoses, including GE EK-Pro*, GE DINAMAP* non-invasive blood pressure, and 12SL* diagnostic ECG with direct 2-way MUSE* communication
• Various parameters of AoA concept can help you assess the adequacy of anesthesia in the OR
• Advanced airway modules from standard airway gas monitoring and automatic AA identification to advanced Patient Spirometry and direct gas exchange measurements
• A full range of respiratory parameters help clinicians to detect changes in patient’s respiration and ventilatory status, to give insight to patients’ readiness for ventilator weaning and to support treatment decisions in the ICU
• High-definition visualization of real-time and historic patient data, for beat-to-beat and breath-to-breath trending

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo