Logiq V5 Expert

Logiq V5 Expert

Përdoruesit me nivele të ndryshme përvojash gjejnë tek LOGIQ V5 Expert lehtësi dhe thjeshtësi gjatë përdorimit në ekzaminimet abdominale, vaskulare, obstetrike, pediatrike, reumatologjike, kardiologjike dhe ekzaminime tjera.


• 3 hyrje aktive te sondave
• Mode te avancuara imazhesh si Color,
pulse wave dhe Power Doppler imaging (PDI)
• Scan Coach
• MLA4 technology
• Real Time Speckle Reduction Imaging
• CrossXBeam™
• Coded Harmonic Imaging
• Logiq View
• SonoBiometry
• AutoIMT
• Ergonomics console
• Virtual Convex

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo