MAC 800 ECG System

MAC 800 ECG System

Lidheni zemrën e pacientit me mendjen e mjekut përmes një ECG-je të saktë dhe të besueshme që ofron informacione për diagnostifikim të shpejtë dhe të besueshëm. MAC 800 është e lehtë në përdorim, me teknologji të avansuar për ECG, ofron disa mënyra për t'i ruajtur dhe dërguar të dhënat dhe programin GE Marquette 12SL për analizë të ECG-ve.

Benefitet e MAC 800:

• Store, send and analyze ECG data in a variety of ways, so you can get information from anywhere to anywhere, improving access to heart care everywhere.
• Seamless connectivity to MUSE* and CardioSoft* information systems lets you streamline your ECG workflow and provides immediate remote review or overread of patient ECG data.
• Multiple communication options, including LAN, modem, SD card and serial port, ensure you can store and send ECG data from any location.
• USB ports give you more on-site flexibility, allowing you to connect to an external keyboard, laser printer, bar code scanner and magnetic card reader. The laser printer allows for full-size/A4 ECG report printouts.
• PDF output option ensures a common, readable format for storing and exchanging ECG data. XML output also is available.
• Additional memory option saves up to 300 ECG records internally. Or, use the SD card option for offline ECG storage and transmission.

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo