MAC 2000 Resting ECG

MAC 2000 Resting ECG

MAC 2000 është një ECG sistem nga GE Healthcare ndihmon në dhënjën e diagnozave të shpejta dhe të sakta, me programin e fuqishëm për analizë të ECG Marquette* 12L. Është një vegël e dëshmuar për diagnostifikim.

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo