LOGIQ E9 with XDCLEAR 2.0

LOGIQ E9 with XDCLEAR 2.0

Është një sfidë që LOGIQ E9 me XDclear është gati të përballet me platformën e re të fuqishme që mundësojnë më të rejat e GE. Mbështet mirë ekzaminimet radiologjike, vaskulare, të gjirit, pediatrike, intervencionale etj.

• All in one solution
• Ergonomic Design
• Fusion Imaging
• CT and MR Active Trackers
• Needle Tip Tracking
• 3D GPS Markers
• Productivity Packages
• Compare Assistant
• 2D Shear Wave Elastography
• 3D/4D
• Strain Elastography
• 22” Wide screen High-Resolution OLED display
• 4 active probe ports

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo