Giraffe Incubator Carestation

Giraffe Incubator Carestation

Inkubatori inovativ Giraffe Carestation ofron një termorregullim të jashtëzakonshëm dhe krijon një mjedis të sigurtë për neurozhvillimin e fëmijës.

Tekonologjitë:
• Heat loss prevention
• Patented Baby Susan 360° rotating mattress
• Connectivity capabilities
• Touchscreen display
• Hands-Free Alarm Silence

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo