Aespire View

Aespire View

Aespire View është një sistem i integruar që ofron vetitë dhe benefitet e dëshiruara klinike. Krijimi i këtij sistemi është bërë duke u bazuar në kërkesat e stafit mjekësor, duke treguar përvojat e tyre gjatë punëve rutinore, duke filluar nga ato kirurgjike deri te traumat komplekse.

Aespire është zgjidhje e mirë në aspektin financiar për dhomat e operimit dhe demonstron se si teknologjitë e avansuara të GE Healthcare ndihmojnë krijimin e të ardhmës në kujdesin operativ.

Disa nga karakteristikat e tij janë:
• It's compact
• It helps you deliver attentive care
• It's a well-designed, intuitive system that lets you focus on your patients, not on equipment
• Clarity of view
• The ability to manage costs
• More ventilation choices for more tailored care

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo