Aisys CS² me EtC

Aisys CS² me EtC

Preciziteti dhe thjeshtësia janë integruar në një makinë, në Aisys CS2.

Kjo makinë ofron një eksperiencë unike gjatë anestezionit duke integruar monitorimin e pacientit, dhënien e anestezionit të avansuar bashkë me End tidal Control (EtC) dhe mundësi unike për ventilimin e pacientit.

Ventilimi, vaporizimi, dhe dhënja e gazeve kontrollohet në mënyrë digjitale, matet dhe shfaqet në ekranin e përdoruesit. Protokolet e sofistikuara të komunikimit mundësojnë komunikimin digjital në mes të pacientit dhe sistemit.

Disa nga karakteristikat e kësaj makine janë:
• Low flow. High impact.
• Advanced Breathing System (ABS)
• Pause Gas
• Intuitive user interface
• Tailored solution for a range of patients
• Advanced and sustainable
• Aisys CS2 digital suite, high precision

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo