Valiant Thoracic stent graf with captiva delivery system.

Valiant Thoracic stent graf with captiva delivery system.

Përzgjidhni shartimin stent kraharor Valiant ™ me sistemin e shpërndarjes Captivia ™ për procedurat e kraharorit tuaj të kraharorit endovaskular aortal (TEVAR). Designed për të siguruar përshtatshmërinë, kontrollin dhe saktësinë, sistemi i graftit stent ofron një sërë opsionesh për të trajtuar një gamë të gjerë anatomish të pacientëve. Me më shumë se 100,000 pacientë të trajtuar në mbarë botën, * Valiant stent graft ka një histori të provuar të suksesit në trajtimin e të gjitha lezioneve të aortës torakale në rënie.

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo