LOGIQ P9

LOGIQ P9

LOGIQ P9 mbështet me përpikshmëri një gamë të gjerë në përdorim tek pacientët dhe ofron vlera të kualitetit të lartë në diagnostifikim përfshirë ekzaminime me imazhe ekselente abdominale, small parts, vaskulare, kardiake, musculoskeletale, gjinekologjike dhe obstetrike.

• P-agile architecture
• Personalized
• Patient-centric
• Practical
• 21.5' widescreen LCD with high resolution
• B-Flow
• 3D/4D
• Strain Elastograhy
• Matrix technology (Lp9)
• Stress Echo
• Contrast Enhanced Ultrasound (Lp9)
• STIC/Omniview
• TVI/TVD
• My Trainer
• Touch screen

Për më shumë info
Broshura

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo