Force FX Electrosurgical Generator

Force FX Electrosurgical Generator

Gjeneratori C i Force FX ™ me teknologjinë Instant Response ™ është projektuar për procedurat monopolare dhe bipolare më të kërkuar, me PER prej 98 në prerje. Rregullohet automatikisht, duke iu përshtatur ndryshimeve të indeve, duke ruajtur shpërndarjen e energjisë dhe minimizuar zvarritjen e indit. Kjo mundëson prerje precize nëpër të gjitha llojet e indeve.

Teknologjia Instant Response ™ siguron kirurgët performancë të përmirësuar në parametrat më të ulëta të energjisë, duke minimizuar rrezikun e dëmtimit të indeve dhe stimulimin neuromuskular dhe duke zvogëluar nevojën për të "kthyer gjeneratorin". Tensioni më i ulët do të thotë stimulim më pak neuromuskular dhe shpërndarje më e saktë e energjisë për të reduktuar dem kolateral.

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo