Valleylab LS10 Generator

Valleylab LS10 Generator

Gjeneratori i ri Valleylab LS10 elektrokirurgjik ju siguron energjinë esenciale që ju nevojitet gjatë procedurave të ndryshme kirurgjike.
Gjeneratori LS10 është i thjeshtë për përdorim, mobil dhe me çmim të volitshëm mundëson që energjia LigaSure ™ vessel sealing të jetë e arritshëm për të gjithë klientët anembanë globit. Platforma është e destinuar për procedura të hapura dhe laparoskopike kirurgjikale dhe përfshinë:
• TissueFect ™ ndjen teknologji në të gjitha modalitetet 20,000 herë/sek
• Teknologjia LigaSure ™ fusion vessel sealing
• Koha e shpejtë e mbylljes prej 2 deri në 4 sekonda
• Smart ™ Connector që njeh cilat Instrumenti është duke u përdorur dhe konfiguron automatikisht energjinë
• Paneli i thjeshtë i kontrollit
• Kompakt dhe i lehtë
• Përditësimi i softuerit (VLEX)

Duke përdorur softuerin Valleylab ™ Exchange, pajisja mund të përditësohet lehtësisht në vend, duke i mundësuar kirurgë, infermierit dhe pacientit të punojë me teknologji të re në cdo kohë.

Specialitetet që përdorin gjeneratorin Valleylab ™ LS10 janë:
• Colorectal
• Urologji
• Kirurgjia e Përgjithshme
• Plastikë
• Gjinekologji

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo