08-Mar-2018 01:03

INVOS 5100C i parë në Spitalin Amerikan në Kosovë!

Teknologji e re, e para në Kosovë, në Spitalin Amerikan!

INVOS-i ofron monitorim në kohë reale të ndryshimeve të saturimit të oksigjenit rajonal (rSO2) të gjakut në tru apo në indet e tjera të trupit për monitorimin efektiv të oksigjenit tek të rriturit, fëmijët, foshnjat dhe të sapolindurit.

Sistemi unik lejon matjen e nivelit të oksigjenit në një lokacion specifik, pa pasur nevojë të bëjnë matje të tjera siç janë presioni i gjakut dhe oksimetria e pulsit.

Për më shumë informacione në lidhje me sistemin, klikoni në linkun më poshtë:
http://www.yesspharma.com/partners.php?partner=4&id_categories=25&id_subcategories=23