15-Apr-2020 17:04

Yess Pharma ka hyrë në marrëveshje partneriteti me Formon për realizimin e projektit të ventilatorit mekanik VentCore.

Yess Pharma do të ofrojë ekspertizën e saj, pajisjet dhe përvojën e ekipit të bioinxhinierëve në aplikimin e pajisjeve respiratore për një përfundim të suksesshëm të lansimit të VentCore.
Ta luftojmë pandeminë së bashku!
Important announcement: Yess Pharma has reached an partnership agreement with Formon to help on a successful completion of mechanical ventilator VentCore. (www.ventcore.health)
Yess Pharma will offer its expertise, equipment/accessories and the experience/knowledge/know-how of its bioengineering team for this project, as one of the main partners.
Lets fight this pandemic together!