04-Apr-2019 13:04

TrueClear Hysteroscope

Dizajnuar për t’u ofruar performancën më të mirë për pacientet e juaja

Testimonial nga Dr. E. Miller, president i Institutit të Kirurgjisë së Avancuar Gjinekologjike në SHBA

Për dallim nga opsionet e trajtimit të abnormalitetit intrauterin që përdorin frekuencë të lartë, sistemi i heqjes së indeve të histereskopisë TrueClear përdorë një qasje të thjeshtë mekanike për të larguar indet intrauterine.

Nuk përmban dhëmbëza nga energjia termike ose shkarkim të energjisë. Gjithashtu, nuk ka fluska dhe energjia elektrike në mitër reduktohet, zvogëlon rrezikun e ajrit dhe gazit të embolit e poashtu minimizon rrezikun e dëmtimit të pacientit.

■ Menaxhimi i avancuar i fluideve ✓
■ Prerje efikase dhe kapje e indeve ✓
■ Pajisjet per heqjen e indeve specifike-patologjike ✓

Sistemi TrueCleaner përfshinë sistemet e kontrollit me ‘handpiece’ dhe ‘footswitch’. Është prodhim nga brendi amerikan Medtronic.