25-Mar-2019 12:03

Trajnimi në Klinikën e Pediatrisë në QKUK dhe në Spitalin e Prizrenit

Trajnimi në Klinikën e Pediatrisë në QKUK për ventilatorin Carescape R860 dhe vizita në Spitalin e Prizrenit për makinën e anestezionit Carestation 620 dhe monitorin Carescape 450.

Modelet e fundit të respirimit, monitorimit dhe anestezionit për t'iu dalë mjekëve në ndihmë edhe për rastet më delikate.

Pajisjet janë nga prodhuesi GE Healthcare, ndërsa instalimi, trajtimi dhe mirëmbajtja u organizua nga Yess Pharma