24-Oct-2018 15:10

VISUS Course Prishtina 2018

Gjithçka gati për kursin më unik për aplikimin klinik të 3D/4D'së në Obstetrikë dhe Gjinekologji.

Regjistrimi i hapur deri më 1 nëntor. First come, first served.