07-Aug-2018 12:08

Nje tjeter ultraze ne CardioPlus

Cardioplus po zgjerohet dhe nga Yess Pharma po vazhdon të furnizohet.

Logiq V2, pajisje e imazhërisë së përgjithshme me tre sonda: Kardiake, abdominale dhe lineare i është shtuar flotës diagnostike të këtij institucioni shëndetësor.