23-Jul-2018 12:07

Voluson E10 te 'Jeta e Re'

Dr Fatmire Rizvanolli Imeri dhe Dr Burim Imeri do t'iu shërbejnë pacienteve me teknologjinë e fundit nga Voluson dhe GE Healthcare në klinikën e tyre 'Jeta e Re'