02-Jul-2018 13:07

ISHP Medicus dhe Dr Valdet Avdiu me Logiq F6 të ri

ISHP Medicus dhe Dr Valdet Avdiu me Logiq F6 të ri do t'iu ofrojnë shërbimet diagnostike pacientëve nga Vitia.

Teknologjia më e arrirë për imazhe të jashtëzakonshme.