02-Jul-2018 13:07

Programi për trajnimin oestomuskulor nga SonoSkills: Fundamentals of MSK Ultrasound

Regjistrimet po vazhdojnë për trajnimin oestomuskulor nga SonoSkills: Fundamentals of MSK Ultrasound.

Kursi i parë për MSK me ligjërues ndërkombtarë i ndarë në dy pjesë për pjesën fundamentale, në total gjashtë ditë.

Kontakt për regjistrim: 045 72 72 71 ose email: arlind@yesspharma.com