29-Mar-2018 15:03

Yess Pharma morri pjesë në Kongresin e dytë të Neuroshkencës Shqiptare

Yess Pharma ishte pjesë e kongresit të dytë të Neuroshkencës Shqiptare që u mbajtë në Prishtinë, më datën 16 dhe 17 Mars të këtij viti.

Në këtë kongres, Yess Pharma prezantoi disa nga sistemet diagnositike të prodhuesit GE Healthcare dhe sistemin e navigimit të kompanisë Medtronic për operacionet neurokirurgjike .