06-Dec-2017 05:12

Vivid S60 vjen edhe në Kosovë!

Vivid E9 dhe Vivid S60

Dy gjenerata të nivelit ekspert kardiovaskular te Dr. Drita Berisha.

Niveli më i avancuar në Kosovë për ekokardiografi.

* EchoColor Doppler i
jashtëzakonshëm
• Tissue Tracking, TSI, Strain
Imaging
• AutoEF, AFI
• Cardiac AutoDoppler
• AutoGain
• Smart Standy
• 21,5'' LED Monitor
• Touch Screen
• Dizajn ergonomik
• Konektim me EchoPack