CARESCAPE R860

CARESCAPE R860

CARESPACE R860 është ventillatori i ri nga GE Healthcare i dizajnuar për përdorim të lehtë së bashku me gjeneratën e shkëlqyer për mbrojtjen e mushkërive.

Modet e ventilimit:
• A/C VC (Volume Control)
• A/C PC (Pressure Control)
• A/C PRVC (Pressure Regulated Volume Control)
• SIMV VC (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, Volume Control)
• SIMV PC (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, Pressure Control)
• CPAP/PS (Continuous Positive Airway Pressure/ Pressure Support)
• SBT (Spontaneous Breathing Trial)
• APRV* (Airway Pressure Release Ventilation)
• BiLevel* (BiLevel Airway Pressure Ventilation)
• BiLevel VG* (BiLevel with Volume Guarantee)
• SIMV PRVC* (Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation, Pressure Regulated Volume Control)
• VS* (Volume Support)
• NIV* (Non-invasive Ventilation)

Për më shumë info, mund ta vizitoni web-faqen zyrtare të produktit.

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo