MAC 3500

MAC 3500

Është ECG statike që përdoret për analiza bazike të ECG 12 kanalshe. MAC 3500 ofron teknolgjinë që ju duhet për llogaritje të besueshme dhe të sakta. Përfshin një interfejs të përshtatshëm që është bazë për rritjen e produktivitetit dhe efikasitetit, të gjitha këto të përfshira në një njësi të besushme.

• The computerized ecg interpretation – 12SL Analysis Program
• Hookup-Advisor for indication of poor waveform quality during ECG recording
• Interface Options available for ADT and Orders Download from the Hospitals Information System
• Easy to Use Interface provides users with fast access to ecg acquisition
• Preview Screen allows review of the ecg prior to printing, potentially saving paper
• Scalable software options allows the device to grow with your requirements
• The system provides A4 paper, alphanumeric keypad, waveform display.
• Options include a communications package with modem, IR, fax and LAN capabilities. Optional external storage capability is also available.
• Barcode Option available for automated scanning and download of patient demographics.
• The sealed keyboard creates an easy to clean surface to avoid contamination.
• Optional communication package links to MUSE* cardiology and CardioSoft* information systems for increased functionality.

Për më shumë info
Broshura

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo