LOGIQ P7

LOGIQ P7

Seria P, LOGIQ P7 mbështet me përpikshmëri një gamë të gjerë në përdorim tek pacientët dhe ofron vlera të kualitetit të lartë në diagnostifikim përfshirë ekzaminime me imazhe ekselente abdominale, small parts (pjesët e vogla), vaskulare, kardiake, musculoskeletale, gjinekologjike dhe obstetrike.

• P-agile architecture
• Personalized
• Patient-centric
• Practical
• 21.5' widescreen LCD with high resolution
• B-Flow
• 3D/4D
• Strain Elastograhy
• Stress Echo
• STIC/Omniview
• TVI/TVD
• My Trainer
• Touch screen GE Healthcare Logiq – Imazhëri e përgjithshme

Për më shumë info
Broshura

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo