Advisa MRI™ SureScan™ Pacemakers

Advisa MRI™ SureScan™ Pacemakers


Advisa MRI Sistemet e stimulimit SureScan janë të aprovuara nga FDA për skanimet MRI të plotë të trupit me magnitudë 1,5T dhe 3T. Advisa DR është provuar klinikisht për të reduktuar progresin në AF të përhershëm. Përveç kësaj, Advisa SR është shtesa e fundit e familjes SureScan.

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo