Azure™ MRI SureScan™ Pacemakers

Azure™ MRI SureScan™ Pacemakers


Azure është një stimulues krejtësisht i ridizajnuar me teknologjinë BlueSync ™ për komunikim të sigurtë wireless1 nëpërmjet Bluetooth® Low Energy pa kompromentuar jetëgjatësinë.2

Azure gjithashtu ofron jetëgjatësi të përmirësuar, 2 alarme të sigurta të ngjarjeve klinike relevante, 1,3 zbulim të saktë AT / AF, 4 dhe algoritme të provuara AT / AF reduktimi si ATP5 Reaktive dhe MVP.6 përditësuar

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo