Versana Essential

Versana Essential

Një makinë me ultratinguj të klasit botëror mund të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë diagnostike dhe besimit, duke ju mundësuar t'i referoni menjëherë pacientët në kursin optimal të trajtimit.

Diagnostifikimi i pacientëve me kosto efektive në një gamë të gjerë aplikacionesh klinike duke përfshirë:
• Obstetrikë
• Gjinekologji
• Muskuloskeletal
• Kardiologji
• Abdomen
• Pjesë të vogla

Karakteristikat e softuerit të Versana Essential:
Whizz - një klikim, optimizim dinamik i imazhit
Scan Assistant - Protokole bazike dhe të avansuara për skenime obstetrike, gjinekologji dhe abdominale
My Trainer - Modulet e trajnimit të produkteve me këshilla dhe informacione për konfigurimin e sistemit dhe maksimizimin e punës
SonoBiometry - Matje të automatizuara fetale
Auto IMT - Matje automatike të IMT (Intima-media thickeness)

Për më shumë info

info@yesspharma.com

+383 (0)44 99 99 00, +383 (0)45 72 72 71

Ferid Curri str., no. 35, Arbëri, 10000 Prishtinë, Kosovo